Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

3.10.2012 08:51:20 MemurNet.Net
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Ek Madde-2/b Fıkra

Benzer Haberler