2013 'Denetim' yılı olacak

31.10.2012 08:58:20 MemurNet.Net
2013 'Denetim' yılı olacak

<p>&nbsp;</p> <div id="Content"> <p>2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına g&ouml;re 2013 yılında Devlet bir&ccedil;ok alanda denetimi sıklaştıracak. Karara g&ouml;re;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Kamu Mali Denetimi</b></p> <p>Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması i&ccedil;in Sayıştay&rsquo;ın uygulama altyapısı g&uuml;&cce

Benzer Haberler