Başka bir il'e vekaleten görevlendirilen memura hangi harcırah unsuru verilir?

23.11.2012 09:00:27 MemurNet.Net
Başka bir il'e vekaleten görevlendirilen memura hangi harcırah unsuru verilir?

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.17-523-1770/4794 19/04/2012

Konu : Vekalet Ücreti ve Harc

Benzer Haberler