Hastane birliklerinde sözleşmeli çalışacak personel, aylıksız izin alabilecek

1.11.2012 08:29:54 MemurNet.Net
Hastane birliklerinde sözleşmeli çalışacak personel, aylıksız izin alabilecek

 

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları bir süre sonra hastane birlikleri tarafından yönetilecektir.

Hastane birliklerini genel sekreter temsil edecek... Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulacak.

Birliğe bağlı hastaneler ise hastane yöneticisi tar

Benzer Haberler