KİT'lerin dolu ve boş kadrolarındaki değişiklik yayımlandı

20.10.2012 09:22:42 MemurNet.Net
KİT'lerin dolu ve boş kadrolarındaki değişiklik yayımlandı

 

20 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28447

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3777

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümle

Benzer Haberler