Adalet Bakanlığı Beş Yüz (500) adli hakim ve savcı adayı alacak

16.10.2011 13:47:29 MemurNet.Net
Adalet Bakanlığı Beş Yüz (500) adli hakim ve savcı adayı alacak Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 25.12.1976 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ,yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle

 A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve yerlerde 24 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak, 18 Kasım 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Benzer Haberler