Adli Tıp Kurumu memur alım ilanı- Düzeltilmiş ilan

14.11.2012 08:39:10 MemurNet.Net
Adli Tıp Kurumu memur alım ilanı- Düzeltilmiş ilan

 

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 4 kimya mühendisi, 3 kimyager, 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 1 laborant, 4 sağlık teknikeri, 5 kimya teknikeri ve 3 hizmetli kadrosu

Benzer Haberler