Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

10.9.2012 08:50:36 MemurNet.Net
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

SINAVLA MÜFETTİŞYARDIMCISI ALINACAKTIR

OfisimizTeftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,8. Dereceden 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere; Ankara’daMüfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav; yazılıve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılıolama

Benzer Haberler