İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

12.11.2012 08:41:30 MemurNet.Net
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS(B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 1 adet Sistem Çözü

Benzer Haberler