İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

22.9.2012 08:37:45 MemurNet.Net
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

4/B (Sözleşmeli Personel) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayıl) Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişikl

Benzer Haberler