Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

16.11.2012 08:33:35 MemurNet.Net
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’nden:

TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen, toplam 20 adet Müfettiş Yard

Benzer Haberler