Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alım İlanı

10.10.2012 09:00:22 MemurNet.Net
Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alım İlanı

 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

YAZMA ESER UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Yazma Eser Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalı “yarışma sınavı” yapılacaktır.

I - ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADETİNE GÖRE DAĞILIMI

Benzer Haberler