Adalet Bakanlığı sözleşmeli teknisyen şoför ve mübaşir Alımı

31.12.2010 02:01:42 MemurNet.Net
Adalet Bakanlığı 4b sözleşmeli personel olarak 200 teknisyen, 190 şoför ve 855 mübaşir alacaktır. A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Adalet Bakanlığı 4b sözleşmeli personel olarak 200 teknisyen, 190 şoför ve 855 mübaşir alacaktır.

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel &Cced

Benzer Haberler