BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28.11.2010 00:07:05 MemurNet.Net
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28,06,2007 tarih ve 26566 saydı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da y

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28,06,2007 tarih ve 26566 saydı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nei maddenin (b) fıkrasına göre

Benzer Haberler