Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 97 sözleşmeli personel alacak

6.8.2012 08:49:24 MemurNet.Net
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 97 sözleşmeli personel alacak

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesine dayanılarak 12/03/2012 tarihli ve 2012/3064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürü

Benzer Haberler