Uşak Avgan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

24.10.2010 12:37:14 MemurNet.Net
Uşak Avgan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı itfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda boş bulunan aşağıda

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını taşımak koşuluyla ; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye itfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda boş bulunan aşağıda ; sınıfı,Unvanı, Derecesi,adedi,cinsiyeti,öğrenim durumu,KPSS taban puanı , itfaiye eri kadr

Benzer Haberler