abant izzet baysal akademik kadro ilanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından çeşitli fakülteler ve meslek yüksekokullarında “öğretim üyesi” ve “öğretim görevlisi” olarak görev yapacak personel alımı için akademik kadro ilanı verilmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi akademik kadro alımı yapacağını ilanı verilmiştir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Alım Yapılacak Akademik Kadrolar

izzet baysal üniversitesi akademik kadro alım ilanı sayıları

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar

1- Başlıca araştırma eserinin de belirtildiği başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yabancı dil belgesi.
9- Başvuru yeri: Personel Daire Başkanlığı.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar

1- Başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yabancı dil belgesi.
9- Başvuru yeri: Personel Daire Başkanlığı.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar

1- Başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yabancı dil belgesi.
9- Başvuru yeri: Kadronun ilan edildiği birim.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca 3 akademik kadroya öğretim görevlisi alacaktır.

izzet baysal üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı sayıları

Öğretim Görevlisi Akademik Kadro Başvurusu için

Genel Şartlar

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Açıklamalar

1- E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
5- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
7- Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
8- Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
9- Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 30.05.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.06.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.07.2020
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr

Diğer Akademik Kadro ilanları için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram