tübitak sage işçi alımı

TÜBİTAK SAGE Sürekli İşçi Alımı

TÜBİTAK SAGE bünyesinde çalışacak AR-GE teknisyeni 3 sürekli işçi alımı ilanı açıklanmıştır.
Başvuru tarihleri 11.05.2020 – 01.06.2020
Başvuru adresi: https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE)

İlan No: TBTK.SAGE.T.2020-1
1- Referans Kodu: TBTK.SAGE.T.2020-1.BİBGB01
Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projeler kapsamında bilişim sistemleri (Microsoft Windows işletim sistemleri, Microsoft Office ve genel bilgisayar kullanımı ile ilgili kurulum ve kullanıcı desteğinin verilmesi, üçüncü parti yazılımlarının kurulum ve desteğinin verilmesi, bilişim sistemleri ile ilgili her türlü donanım kurulumu, bakımı, onarımının yapılması, kablolamaların yapılması, kullanıcı bilgisayarları, yazıcılar, tarayıcılar ve projeksiyon
cihazları gibi donanımların teknik şartnamesinin oluşturulması) konularında görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi Yönetimi, Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Microsoft işletim sistemleri, uygulamaları ve bilgisayar desteği konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
1.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
– Microsoft MCP sertifikası sahibi olmak.
– İngilizce bilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Ağırlıklı mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlanlara başvuruda bulunmak için “www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 01/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için aşağıda yer alan tabloya göre yapılacak puanlama ile işe alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.


e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
– Ön Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi.
– Ön Lisans Transkript Belgesi. Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu
olan).
– Talep edilen işe ait Eğitim Sertifikası (varsa)
– Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)
– Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
TÜBİTAK SAGE
www.sage.tubitak.gov.tr
E-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0312 590 90 00

Diğer işçi ilanları için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram